Säkerhet och analys

Antalet datorbedrägerier har ökat med 470% sedan 2011. Samtidigt blir IT-miljöerna allt mer komplexa och svårövervakade.

Vi kan hjälpa dig att säkra din IT-miljö genom att utföra säkerhetstester på olika nivåer.

Testerna kan vara begränsade eller omfattande. Du väljer själv nivån och får därmed tydliga svar på om din nuvarande konsult gör sitt jobb, om ni har rätt utrustning och konfiguration, om era interna säkerhetsrutiner fungerar mm.

Vi rekommenderar ett avtal om återkommande säkerhetstester där vi slumpvis kan göra stickprovskontroller över tid och rapportera resultaten. Detta ger dig bäst möjlighet att snabbt vidta åtgärder om så skulle behövas.